Java instanceof kullanımı

Merhaba arkadaşlar. Bu yazımda Java projelerimizde sık bir şekilde kullandığımız instanceof operatöründen bahsedeceğim.

Java instanceof operatörü herhangi bir nesnenin belirtilen türe ait olup, olmadığını öğrenmek için kullanılır. Bu operatör aynı zamanda tip karşılaştırmak için de kullanıdır ve Boolean tipinde true yada false değerini döner. Bu operatör null bir değişkene uygulandığında false değerini dönmekle yükümlüdür.

Şimdi basit bir örnek yapalım.

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Car car = new Car();
    System.out.println(car instanceof Car);
  }
}
Output : true

Yukarıda kod bloğunda gördüğünüz üzere Car sınıfından bir nesne yarattık ve bu nesnenin Car sınıfına ait olup, olmadığını ekrana yazdırdık ve sonuç olarak bize true değerini döndürdü.

Alt sınıf nesnesinin türü de aynı zamanda bağlı olduğu üst sınıfının türüyle aynıdır. Yani Car sınıfımızın bir alt sınıfı olarak Opel sınıfı olsun. Opel sınıfından bir nesne yaratıp, bu nesnenin Car sınıfına ait olup olmadığını sorgularsak sonuç olarak bize true dönecektir.

Şimdi bunla ilgili bir örnek yapalım.

public class Opel extends Car {
}
public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Opel opel = new Opel();
    System.out.println(opel instanceof Car);
  }
}
Output : true

Yazının başında da bahsettiğim gibi instanceof operatörünü null bir değişkene uygularsak sonuç olarak bize false döner.

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Opel opel = null;
    System.out.println(opel instanceof Opel);
  }
}
Output : false

Bir dahaki yazıda görüşmek üzere, hoşçakalın 🙂 ..